Rošiřujeme se

Rošiřujeme se

začínáme 3. etapu rekonstrukce kontkatního pracoviště v Mladé Boleslavi